WETENSCHAP

Heel onze leefwereld is wetenschappelijk gebaseerd op fysische wetten, chemische reacties en biologische principes. Zowel het ontstaan van de aarde als het functioneren van ons lichaam en het overleven van erfgoed hebben dit gemeen.

Conserveren van erfgoed is op zich een complexe materie waarbij fysica, scheikunde en biologie een belangrijke rol spelen. Een beter inzicht in de mechanismen die hierbij betrokken zijn is daarom van groot belang.

Met deze rubriek willen we proberen dit inzicht te verbeteren. We willen specifieke elementen belichten die een rol spelen in, bijvoorbeeld, samenstelling van materialen en verval of weerstand tegen verval. Daarbij zullen we soms heel basic te werk gaan, met vereenvoudigde modellen voor fysische en chemische processen. Voor diegenen die meer willen zullen we de onderwerpen verder uitdiepen of verwijzen naar andere informatiebronnen.

Er is reeds veel informatie voorhanden over wat er gebeurt met materialen naargelang ze verouderen of vervallen door schadelijke factoren. Wij willen nog wat verder gaan en de vraag stellen: “Waarom gebeurt dit?” en “Hoe gaat dit in zijn werk?” Een beter begrip van de onderliggende mechanismen stelt ons ook in staat om gerichter te kunnen ingrijpen op gebeurtenissen die we anders misschien niet zo goed zouden begrijpen.

Voor wetenschappers zal deze benadering waarschijnlijk te licht zijn, maar het doelpubliek hier zijn in de eerste plaats mensen die betrokken zijn bij of geïnteresseerd zijn in de (dagelijkse) zorg voor collecties, van beleidsmakers tot tentoonstellingmakers, van behoudsmedewerkers tot vrijwilligers.

Deze pagina’s zijn een werk in evolutie. Naarmate de tijd vordert zullen meer en meer topics belicht worden. Rome en Parijs zijn ook niet op één dag gebouwd.

Vragen, suggesties of reacties kunt u ons steeds bezorgen via het online contactformulier.

ADN_animation

foto: DNA dubbele helix