P

PREVENTIEVE CONSERVERING

Alle maatregelen die getroffen worden om fysiek cultureel erfgoed te vrijwaren van verder verval of verlies zonder op de objecten zelf in te werken. Het kan hierbij gaan om maatregelen betreffende registratie, bewaren, hanteren, verpakken, transporteren en beveiligen van collecties, rampenplanning, vorming van personeel, bewustmaken van publiek en het beantwoorden aan wettelijke bepalingen. (Zie ook “conservering” en “curatieve conservering”).