C

CONSERVATIE

Zie “conservering”

 

CONSERVERING

Alle maatregelen en acties die genomen worden om fysiek cultureel erfgoed veilig te stellen met de bedoeling de toegankelijkheid ervan voor de huidige en toekomstige generaties te vrijwaren (ICOM-CC). Zie ook "preventieve conservering" en "curatieve conservering"