Conserveren is een Kunst

Welkom.

Het feit dat u dit leest geeft aan dat u betrokken bent en/of geïnteresseerd bent in het behoud van ons cultureel erfgoed. Onze site richt zich zowel naar mensen die meer willen weten over conservering vanuit professioneel oogpunt of uit persoonlijke interesse.

U vraagt zich misschien af "Waarom deze blog?". Er zijn al heel wat organisaties met een goede website rond het behoud en beheer van erfgoed. Denken  we maar aan Faro, de provincies en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Waarom dan nog een extra blog?

Als lesgever aan de opleiding "Behoudsmedewerker Erfgoed" merk ik op dat er zowel bij leidinggevenden als medewerkers in het veld een blijvende vraag is naar het hoe en waarom van processen van verval, samenstelling van kunst of cultuurobjecten en evaluatie van materialen en technieken. Dit is ook de vraag die mij blijft bezig houden. Mijn bedoeling is dan ook om meer inzicht te geven in de achterliggende wetenschap en wetmatigheden die het behoud van erfgoed mee bepalen.

Gedurende de 25 jaar dat ik professioneel actief ben in het veld van de conservering heb ik me gerealiseerd dat het behoud van kunst en cultuurobjecten een zeer complexe materie is die te vergelijken is met een driedimensionaal bouwsel. Hierbij kunnen we alle facetten van conservering beschouwen als de horizontale vlakken, verticaal met elkaar verbonden door de pijlers van wetenschap zoals fysica, scheikunde, biologie, klimatologie en tal van andere disciplines die op elkaar inwerken en ingrijpen.

Conserveren is niet alleen een wetenschappelijke en technische discipline, het is ook een "kunst". Om goed te conserveren is empathie met een collectiestuk of gebouw onontbeerlijk. De feeling voor het object, zijn samenstelling, zijn geschiedenis, zijn eigenschappen zijn een conditio sine qua non om tot een goede conservering te komen. Een jongen van 7 voor wie ik ook één van zijn lievelingsboekjes herstelde, noemde mij zijn "boekendokter". Dit is een van de  mooiste complimenten die ik ooit gekregen heb. Zorgen voor cultureel erfgoed is zoals zorgen voor mensen. Het aanvoelen van de patiënt of het object overstijgt de noodzakelijke wetenschappelijke discipline. Conserveren is meer dan een beroep, het is een levenswijze.

Wie meer wil weten over mij kan eens kijken op "About me" of op www.dezilverenpasser.be 

 

SPONSORS

cami_nv_logo     LOGO DE ZILVEREN PASSER