KUNST EN ERFGOED

Ons cultureel patrimonium vertoont een gevarieerde rijkdom aan voorwerpen die een informatieve, historische en/of kunstwaarde hebben. Net zoals taal is cultureel patrimonium de weerspiegeling van de identiteit van de gemeenschap waaruit ze ontsproten is. Ze legt een link tussen verleden, heden en toekomst.

Elke gemeenschap heeft nood aan cultureel erfgoed om zijn identiteit te ondersteunen en te verankeren. Het is het cement dat de gemeenschap versterkt. De stabiliteit die hieruit voortvloeit zorgt voor het nodige zelfvertrouwen dat de gemeenschap toelaat economisch, sociaal en cultureel te bloeien en te evolueren.

Cultureel erfgoed omvat zowel materieel als immaterieel erfgoed, maar de fysische verschijningsvorm van het cultureel patrimonium is dikwijls het enige dat overblijft nadat een beschaving is verdwenen of opgenomen in een bredere context.

We willen ons hier in de eerste plaats richten naar dit materieel erfgoed dat zo verscheiden is dat een onderverdeling zich opdringt, ook al is ze niet perfect.

Om een betere greep te krijgen op de zorg voor en de bewaring van ons cultureel erfgoed zetten we in de eerste plaats in op de samenstelling, het verval en de preventieve conservatie voor materiële collecties.

Feedback en suggesties in verband met deze rubriek zijn altijd welkom. Je kan je reactie kwijt rechtstreeks in de blog of via ons contactformulier.

José_Perovani_-_Retrato_de_George_Washington_-_Google_Art_Project

foto: "George Washington" - Giuseppe Perovani